Menu Close

Attracting funding is very challenging. Apart from the Principal Investigator’s salary, our research receives no support from the UMC Utrecht or the Dutch Government. We are therefore fully dependent on external resources. These are very competitive grant schemes that are hosted by e.g. the Dutch Cancer Society (KWF), the European Union, etc.

To keep our research going at the current high level, we would like to ask you for your support. Any amount is welcome, and your Euro’s will be 100% spent on experiments and/or supporting the people in our lab!! For an overview of our Research Projects, click here.

If you require a sponsor contract, it will need to be addressed to:
UMC Utrecht
Department of Pathology
Heidelberglaan 100, 3584CX Utrecht
The Netherlands.

Represented by: Prof. dr. P.J van Diest
Legal representation and signee: Prof. A Hoes, Dean.
VAT/ BTW-nummer: NL004205315B01
IBAN: NL69RABO0143774735
Required: Please mention GBR 11.121.14
BIC/SWIFT: RABONL2U N.A.
Routing Number (for checking and savings accounts): 122238420

You will receive a bill with all payment information.

Het verkrijgen van geld voor onderzoek is extreem lastig. Los van het salaris van het groepshoofd (Prof. Derksen), is ons onderzoek voor 100% afhankelijk van externe bronnen. Het UMC Utrecht geeft ons, m.u.v. labruimte en apparatuur, geen ondersteuning. De externe bronnen waar we doorgaans onze financiële middelen vandaan halen (KWF, NWO, Europese Unie) zijn bijzonder competitief, trendgevoelig, en geven slechts voor korte duur (3 á 4 jaar) ondersteuning per project. Dit maakt dat ze onbetrouwbare bronnen van inkomsten zijn die niet garant (kunnen) staan voor de continuïteit in ons lab. We willen graag kennis en mankracht vasthouden als de externe bronnen uitgeput raken. Hiervoor hebben we uw hulp heel hard nodig.

Om ons onderzoek op niveau te houden vragen we on financiële ondersteuning van particulieren. Elk bedrag is welkom, en het geld wordt voor 100% besteed aan baanbrekend onderzoek, dat afhankelijk is van dure experimenten en hardwerkende wetenschappers

Voor een overzicht van onze projecten in het Nederlands, klik hier.

Vertegenwoordigd door: Prof. dr. P.J van Diest
Wettelijke vertegenwoordiger en ondertekenaar: Prof. A Hoes, Decaan.
VAT/ BTW-nummer: NL004205315B01
IBAN: NL69RABO0143774735
vereist: vermeld GBR 11.121.14
BIC/SWIFT: RABONL2U N.A.
Routing nummer: 122238420